Vuosijuhlien edustuspaikat

Yleistä tietoa vuosijuhlien edustuspaikoista

Etelä-Pohjalaiselle Osakunnalle tarjotuista eri järjestöjen vuosijuhlien edustuspaikoista tiedotetaan viikkotiedotteessa, Etelä-Pohjalaisen Osakunnan nettisivuilla http://epo.osakunta.fi/ sekä EPOn toimiston ilmoitustaululla. Edustuskorvausta voi hakea myös muille kuin alla listatuille vuosijuhlille osallistumisesta. Halukkuus edustuspaikan lunastamisesta ilmoitetaan pääsihteerille osoitteeseen epo.paasihteeri [at] gmail.com. Viestissä tulee mainita

– oma nimi

– akateeminen ikä

– puhelinnumero

– onko henkilö ollut aiemmin edustamassa (ei / kyllä, missä?)

– lyhyt perustelu sille, miksi haluaa edustuspaikan

Edustajat päätetään Osakunnan kokouksissa tai sähköpostipäätöksellä. Paikat pyritään jakamaan tasaisesti, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus päästä edustamaan vuosijuhlille. Lisätietoa saa pääsihteeriltä osoitteesta epo.paasihteeri [at] gmail.com.

***