EPO-jasenet-5-virkailijat-web

Toimenkuvat

Osakunnan säännöissä määritellyt virkailijat ovat pääsihteeri, taloudenhoitaja, emäntä ja isäntä. Heidän lisäkseen Osakunnassa toimii koko joukko muita virkailijoita. Alle on koottu lyhyt kuvaus jokaisen viran toimenkuvasta.

Inspehtori

Osakunnan toimintaa valvoo ja tukee inspehtori, joka on myös yhdyssiteenä Osakunnan ja yliopiston välillä. Inspehtorin tulee olla Helsingin yliopiston varsinainen tai ylimääräinen professori tai apulaisprofessori.

Kuraattori

Osakunnan toimintaa johtaa ja valvoo kuraattori. Tehtävässään kuraattorin on noudatettava Osakunnan sääntöjä, päätöksiä ja perinteitä, ja kuraattori myös valvoo Osakunnan sääntöjen, ohjesääntöjen ja rahastojen sääntöjen noudattamista. Osakunta valitsee kuraattorikseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan loppututkinnon suorittaneen entisen tai nykyisen jäsenensä. Kuraattoriksi voidaan valita myös Osakunnan toimintaan hyvin perehtynyt opiskelijajäsen.

Päävirkailijat

Emäntä

Emännän toimenkuvaan kuuluu Osakunnan järjestämien tilaisuuksien tarjoilusta ja viihtyvyydestä huolehtiminen. Tätä voi olla esimerkiksi pöytäjuhlien menun suunnittelu ja toteuttaminen, sekä kahvitusten järjestäminen. Emännän oikeana ja vasempana kätenä toimivat apuemännät.

Isäntä

Isäntä huolehtii Osakunnan tilaisuuksien juomatarjoiluista ja avustaa käytännön järjestelyissä yhdessä apuisäntiensä kanssa. Isäntä pitää lisäksi huolta Osakunnan lipusta ja suorittaa kunniakäynnit, joissa Osakuntaa edustaa lippu. Yhdessä emännän kanssa he järjestävät syksyllä perinteiset pohjalaiset sadonkorjuujuhlat ‐ Parttenkoliaaset.

Pääsihteeri

Pääsihteeri toimii Osakunnan kokousten, sekä hallituksen kokousten sihteerinä. Tämän lisäksi pääsihteeri huolehtii toimistosta ja Osakunnan kirjeenvaihdosta, sekä päivystää toimistolla viisi tuntia viikossa. Pääsihteeri hoitaa tiedotusvastaavan, jäsenrekisterin‐ ja arkistonhoitajien tehtäviä, jos sellaisia ei ole erikseen valittu. Virkailijoiden toimien, toimintasuunnitelman toteutumisen ja kerhojen toiminnan valvominen kuuluvat myös pääsihteerin tehtäviin.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja tarkkailee eurojen loputonta virtaa ja varmistaa osaltaan että osakunnalla noudatetaan huolellista rahapolitiikkaa. Kirstunvartija maksaa laskut, pitää kirjanpitoa ja osallistuu yleis‐ ja talousvaliokunnan sekä stipendi‐ ja tukirahaston hoitokunnan kokouksiin. Lisäksi taloudenhoitaja tekee ehdotuksen seuraavan vuoden talousarviosta. Taloudenhoitaja päivystää toimistolla kolme tuntia viikossa.

Virkailijat

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa, kutsuu hallituksen kokouksen koolle, sekä valmistelee kokousten esityslistat. Puheenjohtaja toimii virkansa puolesta yleis‐ ja talousvaliokunnan jäsenenä sekä tukirahaston hoitokunnassa. Lisäksi puheenjohtaja kuuluu erinäisiin toimikuntiin. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu myös päivystäminen osakunnan toimistossa kaksi tuntia viikossa.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja auttaa puheenjohtajaa asioiden hoidossa ja vetää hallituksen kokoukset puheenjohtajan ollessa estynyt. Toimii puheenjohtajan ”oikeana kätenä”.

Kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja

Kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja johtaa kulttuurivaliokuntaa, joka kokoustaa pari kertaa vuodessa. Valiokunta puheenjohtajan johdolla huolehtii Osakunnan kulttuuritoiminnasta, ja organisoi erilaiset tapahtumat, kuten varaa liput, sopii esittelyajat ja hoitaa kulttuurivaliokunnan taloutta. Kulttuuritoimintaa riittää laidasta laitaan, aina rock‐konsertista taidenäyttelyyn, kaikki mukaan!

Liikuntavaliokunnan puheenjohtaja

Liikuntavaliokunnan puheenjohtaja kehittelee sekä järjestää valiokuntansa kanssa kaikkea mahdollista ja mahdotonta liikunta‐aktiviteettia. Valiokunnan tehtävänä onkin ylläpitää Osakuntalaisten liikunnallista hyvinvointia niin lajikokeilujen kuin penkkiurheilun muodossa.

Ohjelmavaliokunnan puheenjohtaja

Ohjelmavaliokunnan puheenjohtaja järjestää yhdessä valiokuntansa ja sisarosakuntien kanssa pienempiä ja isompia pippaloita omaksi ja muiden iloksi. Juhlahumun ohella ohjelmavaliokunta järjestää rentoja illanviettoja arki‐iltoina, esimerkiksi lettukestejä tai elokuvailtoja. Osakuntalaisten pienimuotoinen koulutuskaan ei ole tyystin poissuljettu mahdollisuus.

Yleis‐ ja talousvaliokunnan puheenjohtaja

Yleis‐ ja talousvaliokunta käsittelee syvällisempää pohdintaa vaativia Osakunnan asioita ja valmistelee ne esitettäväksi hallitukselle. Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle ja tekee tarvittavat valmistelut.

Asuntovastaava

Asuntovastaava huolehtii EPO:n osalta asuntohakemusten vastaanottamisesta, läpikäynnistä ja asuntojonojen tekemisestä. Häneltä voit kysellä lisätietoja, jos kaipailet asuntoa Helsingistä.

ATK‐vastaava

ATK‐vastaavan tehtäviin kuuluu tyypillisimmillään Osakunnan WWW ‐sivuista, lukuisista sähköpostilistoista sekä kaikenlaisesta tiedonkäsittelylaitteistosta huolehtiminen. Bottan osakuntaverkon, tulostimien ja hybridi‐kopiokoneen suhteen tätä tehtävää on hoidettu menestyksekkäästi yhdessä Pohjalaisen Valtuuskunnan vastaavan virkailijan kanssa. Älä ole yksin ongelmatilanteessa kettuilevien ja kummallisesti pörisevien vaaleiden laatikoiden kanssa vaan kirjoittele osoitteeseen epo‐tiedotus@helsinki.fi. Toisaalta tämä kyllä edellyttää jonkinlaisen toimivan ATK‐laitteiston käyttöä…

Kansainvälisten asioiden vastaava

Kansainvälisten asioiden vastaava huolehtii vuosijuhlaviikolla stipendiaattipäivällisten järjestelyistä ja pitää yllä yhteyksiä ulkomaisiin ystävyysosakuntiin. Kansainvälisten asioiden vastaava myös auttaa osakunnan stipendiaatteja opiskelujen aloittamisessa, sekä tutustuttaa heitä Osakunnan toimintaan.

Maakuntavastaava

Maakuntavastaavan tärkeimpiä tehtäviä on jokavuotisen abi‐infokiertueen järjestäminen Osakuntamme kanta‐alueelle, sekä kesäretken järjestäminen jonnekin päin kanta‐aluetta, usein maakuntavastaavan omaan kotikuntaan. Lisäksi maakuntavastaava pitää yhteyttä maakuntaan ja muihin Helsingissä asuviin pohjalaisiin. Vuoden aikana on myös mahdollista järjestää muuta maakunta‐aiheista toimintaa, kuten maakuntailtoja.

Projektivastaava

Projektivastaavan huolehtii osaavasti kaikenlaisten erilaisten pikkuprojektien toteuttamisesta. Hänen harteillaan ovat erityisesti kaikki ne pikkunakit, joiden hoitaminen ei kuulu suoranaisesti muille virkailijoille.

Seniorivastaava

Seniorivastaava pitää huolta entisistä osakuntalaisista eli nuorsenioreista ja senioreista pitämällä yhteyttä heihin ja järjestämällä erilaisia tapahtumia sekä heille että nykyisille epolaisille.

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava huolehtii siitä, että osakuntalaiset tietävät mitä kaikkea Ostrobotnialla tapahtuu. Tiedotuskanavina toimivat pääasiassa Osakunnan postituslistat, nettisivut sekä sosiaalisen median palvelut. Lisäksi tiedotusvastaava päivittää HYY:n tapahtumakalenteria ja huolehtii siitä, että osakunnan kokouksista ilmoitetaan sääntöjen määräämällä tavalla.

Virkailijavastaava

Virkailijavastaava on vastuussa Osakunnan virkailijoiden koulutuksesta. Koulutuksen lisäksi virkailijavastaava kehittää Osakunnan virkoja tarkoituksen mukaisemmiksi yhteistyössä virkailijoiden ja hallituksen kanssa.

Yhteistyövastaava

Yhteistyövastaavan tärkein tehtävä on istua Osakuntalaisen Unionin hallituksessa, ja välittää tietoa Unionin toiminnasta myös osakuntalaisten tietouteen. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös pitää huolta lämpimistä ja välittömistä suhteista muihin osakuntiin.

Yhteiskunnallisten asioiden vastaava

Yhteiskunnallisten asioiden vastaavan toimenkuvaan kuuluu opintomatkojen, eli excursioiden, järjestäminen yhteiskunnallisesti kiinnostaviin kohteisiin. Näitä voivat olla muun muassa vierailu eduskuntaan tai johonkin muuhun yhteiskunnalliseen kohteeseen tai tapahtumaan. Yhteiskunnallisten asioiden vastaava järjestää myös Itsenäisyyspäivänjuhlan yhdessä sisarosakuntien kanssa.

Ympäristövastaava

Ympäristövastaavan tehtäviin kuuluu Osakunnan ympäristöstrategian toteutumisen valvominen yhdessä hallituksen kanssa. Ympäristövastaava opastaa hallitusta ja virkailijoita ottamaan toimissaan ympäristön huomioon. Tämän lisäksi ympäristövastaava pyrkii lisäämään viihtyvyyttä ympäristöä ajatellen ja kannustaa Osakuntaa mm. kierrätykseen, Reilun kaupan tuotteiden käyttöön sekä pieniin muutoksiin ilmastonmuutosta vastaan.

Arkistonhoitaja

Arkistonhoitaja pitää huolen, että kaikki Osakunnassa tuotettu materiaali aina juhlien pöytäkartoista valokuviin ja historiikkeihin päätyy parempaan talteen jälkipolvien ihmeteltäväksi. Arkistonhoitaja on yksi harvoista ihmisistä, joka tietää mitä on vuosien saatossa talletettu ja minne. Ei pölyallergisille.

Fuksimajuri

Fuksimajuri (yhdessä fuksivastaavien kanssa) on fuksien pelastus hämmentävässä opiskelumaailmassa. He valvovat öin ja päivin tehden kaikkensa fuksipalleroisten viihtyvyyden eteen. Heitä saa ja pitää vaivata mitä mitättömimmältäkin tuntuvien kysymysten kera niin puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai ihan perinteisesti kasvokkain puhellen.

Graafikko

Graafikko huolehtii tapahtumien jälkeen valokuvien teettämisestä ja niiden säilömisestä yhdessä projektivastaavan ja arkistonhoitajan kanssa. Yhteistyössä muiden virkailijoiden kanssa Graafikko perehtyy erilaisten Osakunnan käyttämien grafiikkasisältöjen suunnitteluun.

Valokuvaaja

Räps! Valokuvaajan tehtävänä on verytellä etusormen laukaisuvalmius kuntoon ja olla paikalla siellä missä tapahtuu. Hommaan kuuluu myös järjestellä ottamansa kuvat valokuvakansioihin, sekä skannailla muutamia EPO:n kotisivuille nettiin. Räps!

Jäsenrekisterinhoitaja

Jäsenrekisterinhoitaja pitää huolta Osakunnan jäsenrekisteristä päivittämällä muuttuneita yhteystietoja ja lisäämällä uusien jäsenten yhteystiedot rekisteriin. Jäsenrekisteri on tärkeä osa järjestön toimintaa; jäsenrekisteristä saadaan esimerkiksi osoitteet Ostrobotnia‐lehden lähettämistä varten.

Kappalainen

Kappalainen ylläpitää aatteellista keskustelua osakunnassa. Erityisesti uskontojen tai aatteiden kulttuurillisten ilmenemismuotojen aktuaalistaminen kuuluu asiaan ‐ konserteista meditaatioon.

Kellonvetäjä

Kellonvetäjä kirjoittelee omassa kolumnissaan Ostrobotnia‐lehdessä. Lisäksi kellonvetäjä yrittää saada vedettyä Manalassa olevan vanhan kaappikellon käyntiin…

Laulunjohtaja

Laulunjohtaja johtaa laulua Osakunnan juhlissa ja tapahtumissa, sekä ylläpitää Osakuntamme rikasta lauluperinnettä.

Pohjalaisen Valtuuskunnan jäsen / jäsenet

Pohjalaisen Valtuuskunnan jäsen tai tuttavallisemmin PV:n jäsenet edustavat EPO:a kaikkien kolmen pohjalaisen osakunnan yhteisessä toimielimessä Pohjalaisessa Valtuuskunnassa.

Vuosijuhlamestari

Vuosijuhlamestari järjestää EPO:n vuosijuhlan, joka onkin Osakunnan pääjuhla. Tämä iltapukujuhla kuuluu Osakunnan hienoimpien juhlien joukkoon, ja sitä edeltää aina vuosijuhlaviikko erilaisine tapahtumineen. Vuosijuhlamestarin apuna häärää vuosijuhlatoimikunta.