Nuorseniorit ja seniorit

Osakunnan toimintaa ei tarvitse jättää valmistumiseen ja työelämään siirtymisen jälkeenkään, sillä Osakunta tarjoaa mahdollisuudet myös nuorseniori- ja senioritoimintaan.

Nuorseniorit ja seniorit

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan sääntöjen mukaan (21§ seniorijäsenet) seniorijäsen on jokainen entinen Osakunnan varsinainen tai ulkojäsen, jonka Osakunnan hallitus on hyväksynyt seniorijäseneksi. Hyväksymistä varten pyydämme täyttämään oheisen lomakkeen.

Seniorijäsenhakemus

Nuorsenioritoiminta

Nuorsenioritoimintaa järjestävät nuorseniorit yhdessä seniorivastaavan kanssa. Toiminta on hyvin vapaamuotoista ja nuorsenioreiden toiveiden mukaista. Viimeisen vuosien aikana on järjestetty esimerkiksi työelämäiltoja, nautittu viinistä ja juustosta sekä pistetty vauvat värikylpyyn. Nuorsenioritoiminnan avulla on helppo pitää yhteyttä osakuntaystäviin vielä osakuntaelämän muuten jäädessä taka-alalle.

Nuorsenioritoiminnasta pysyy parhaiten kärryillä seuraamalla Osakunnan sähköpostilistaa sekä liittymällä nuorsenioreiden sähköpostilistalle, nuorsenioreiden Facebook-ryhmään sekä uuteen nuorsenioreiden WhatsApp-ryhmään, jossa suunnitellaan ja tiedotetaan tapahtumista. Nuorsenioreiden toimintaan ovat tervetulleita niin nykyiset kuin entisetkin osakunta-aktiivit.

Eteläpohjalaiset seniorit ry

Eteläpohjalaiset seniorit ry toimii Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalaisen Osakunnan entisten jäsenten yhdyssiteenä sekä vaalii Osakunnan perinteitä ja eteläpohjalaisuutta vuorovaikutuksessa Osakunnan kanssa. Jäseniksi voidaan hyväksyä myös muita korkeakouluissa opiskelleita, joilla olisi ollut oikeus liittyä Etelä-Pohjalaiseen Osakuntaan. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.4.1945, ja siihen osallistuivat Ahti M. Salonen, Yrjö Ranto ja Ilmari Kohtamäki. Yhdistys rekisteröitiin 15.4.1946. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Kustaa Vilkuna, jonka aloitteen pohjalta seniorit järjestivät useana syksynä perinteisen elonkorjuujuhlan, parttenkoliaaset. Yhdistyksellä on ollut yksi kunniajäsen, Pentti Yrttimaa alias Kryyti.

Yhdistys kokoontuu kesäkuukausia lukuun ottamatta yleensä joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 12 kuukausikokoukseen eli Haapakrouviin Ostrobotnian juhlasaliin  (Museokatu 10). Nimitys Haapakrouvi on Armas Luukon ehdottama, ja sillä on historiallinen esikuva: 1640-luvulla oli Härmään Haapajärven niemeen, pohjoiseen johtavan päätien varteen, perustettu tämänniminen krouvi. Se on vanhin tunnettu Osakunnan kotialueella ollut krouvi.

Lukukauden ohjelma lähetetään jäsenistölle syys- ja kevätlukukauden alussa. Haapakrouviin ei tarvitse etukäteen ilmoittautua. Kokouksessa nautitaan lounas ja kuunnellaan tasokkaan asiantuntijan esitelmä jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Esitelmää seuraa tavallisesti vilkas keskustelu. Lounaan (keitto, lämmin ruoka ja kahvi) hinta on 29,50 €. Kokouksissa on ollut 30–80 osanottajaa.

Yhdistyksellä on tapana tehdä päivän pituinen kevätretki johonkin Etelä-Suomen kulttuurikohteeseen. Asiantuntevan oppaan johdolla on tutustuttu mm. Mikkelin päämajamuseoon, Vanajanlinnaan, Salpa-linjan linnoituslaitteisiin, Itä- ja Länsi-Uudenmaan kartanoihin ja Fiskarsin ruukin miljööseen.

Pohjalaisilla osakunnilla on ollut vuodesta 1928 alkaen yhteistyösopimus Eesti Üliõpilaste Seltsin (EÜS) kanssa. Sopimus kesti Viron miehitysvuodetkin. Yhteistyön puitteissa on tehty retkiä Tarttoon, miehitysvuosina Tukholmaan, jossa on aktiivinen EÜS:n yksikkö. Mainittakoon, että EÜS:n majassa käytiin mm. Suomen ja Neuvosto-Venäjän väliset rauhanneuvottelut ja kirjoitettiin Tarton rauhansopimus 1920. Selts perinteineen ja laulukulttuureineen sekä Tartu Ülikooli avaavat meikäläisestä monin tavoin poikkeavan akateemisen maailman.

Yhdistyksen vuosijäsenmaksu on 20 euroa ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa. Yhdistykseen kuuluu noin 180 senioria, joista useimmat ovat ainaisjäseniä. Senioreilla on läheinen yhteys osakuntaan, jonka tilaisuuksiin he myös osallistuvat. Osakunnan stipendirahaston hoitokuntaan kuuluu kaksi seniorien edustajaa.

Jos olet kiinnostunut Eteläpohjalaiset seniorit ry:n toiminnasta, olet tervetullut sen kokouksiin. Jäseneksi liittymisestä voit ottaa yhteyttä yhdistyksen esimieheen Juhani Lönnrothiin  (puh. 0453408345) tai sihteeri Marjukka Ankkuriniemeen (puh. 0400 852774, incint@kolumbus.fi).

Kevään 2023 ohjelma

9.1. Kenraali evp Jarmo Lindberg, Puolustusvoimien komentaja 2014-2019

                      ”Ukrainan sota ja Suomi”

6.2. Kansanterveystieteen professori emeritus, LKT Jaakko Tuomilehto

                      ” Diabetesepidemia maailmalla ja Suomessa”

6.3   FT, dosentti Tuire Ranta-Meyer

                      ”Erkki Melartin – säveltäjä, kulttuurivaikuttaja ja kosmopoliitti.”

3.4. Suurlähettiläs Jan Store,  Suomen pysyvä edustaja EU:ssa 2008 – 2013

                      ”Suomi EU:ssa – havaintoja matkan varrelta”

8.5. FT Riku  Keski-Rauska

                             – suomettumisesta ( otsikko tarkentuu )