Koronatilanteen vaikutukset osakuntatoimintaan Ostrobotnialla

Koronatilanne pääkaupunkiseudulla on edelleen huono. Etelä-Suomen aluehallintavirasto on toistaiseksi kieltänyt kaikki yli 6 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Myös kaikkia muita kokoontumisia suositellaan välttämään. Uudet virusmuunnokset lisäävät tautitilanteen nopean pahenemisen riskiä.

Tämän johdosta pohjalaiset Osakunnat ovat tehneet seuraavat toistaiseksi voimassa olevat päätökset:

1. Osakuntatiloissa Ostrobotnialla ei saa oleskella muutoin kuin välttämättömissä osakunnan toimintaan liittyvissä tehtävissä (tällöinkin ainoastaan kasvomaskia käyttäen)

2. PV:n luvalla osakunnalla tapahtuva harjoittelutoiminta on sallittua turvaväleistä huolehtien ja kasvomaskeja käyttäen alle 6 hengen ryhmissä

3. Ulkotapahtumat ovat sallittuja alle 6 hengen ryhmissä huolehtien turvaväleistä.

4. Toiminnan järjestäjät ovat vastuussa nimilistan ylläpitämisestä ja rajoitusten toteutumisesta

Yhteiskäytössä olevien osakuntatilojen vastuullinen käyttäminen edellyttää jatkuvaa paikalla olevien henkilöiden määrän kontrollointia sekä nimien ja yhteystietojen kirjaamista, minkä vuoksi tilojen käyttö on sallittua vain erityisluvalla. Nyt on jälleen aika minimoida kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset.

Lisätietoa viranomaispäätöksistä ja suosituksista: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä,  aluehallintovirastot ja valtioneuvosto.

Lisätietoa osakuntien toiminnasta ja tilojen käytöstä saa kunkin Osakunnan kuraattorilta.

Johanna Luoma-Lammi

Kuraattori

Etelä-Pohjalainen Osakunta