Koronatilanteen vaikutukset osakuntatoimintaan Ostrobotnialla

Koronatilanne pääkaupunkiseudulla on jälleen huonontunut. Pohjalaiset Osakunnat ovat tämän johdosta päättäneet, että Osakuntatiloissa noudatetaan aluehallintoviraston ohjeistuksia ja tämän vuoksi kaikissa yli 20 hengen tapahtumissa tarkistetaan osallistujilta koronapassi. Jokainen Osakuntatiloja käyttävä henkilö on vastuusta siitä, että tiloja käytetään turvallisesti muut huomioiden. Tapahtumien järjestäjä on velvollinen varmistamaan ajantasaiset ohjeistukset. 

Yhteenvetona Pohjalaiset Osakunnat ovat tehneet seuraavat toistaiseksi voimassa olevat päätökset:

  • Kaikissa yli 20 hengen tapahtumissa tarkistetaan osallistujilta koronapassi
  • Osakuntatiloissa Ostrobotnialla oleskelu ja tapahtumat aluehallintoviraston rajoituksia noudattaen
  • Toiminnan järjestäjät ovat vastuussa rajoitusten tarkistamisesta ennen tapahtumaa ja rajoitusten toteutumisesta
  • Osakuntatilojen vapaan käytön suhteen kaikki paikalla olevat henkilöt ovat vastuussa rajoitusten noudattamisesta 

Muistetaan huomioida muut Osakuntatiloja käyttävät ja maskien käyttö rajoitusten mukaan.

Lisätietoa viranomaispäätöksistä ja suosituksista: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä,  aluehallintovirastot ja valtioneuvosto.

Lisätietoa Osakuntien toiminnasta ja tilojen käytöstä saa kunkin Osakunnan kuraattorilta.

Johanna Luoma-Lammi

Kuraattori

Etelä-Pohjalainen Osakunta