Vuosijuhlien edustuspaikat

Yleistä tietoa vuosijuhlien edustuspaikoista

Etelä-Pohjalaiselle Osakunnalle tarjotuista eri järjestöjen vuosijuhlien edustuspaikoista tiedotetaan viikkotiedotteessa, Etelä-Pohjalaisen Osakunnan nettisivuilla http://epo.osakunta.fi/ sekä EPO:n toimiston ilmoitustaululla. Edustuskorvausta voi hakea myös muille, kuin alla taulukossa mainituille vuosijuhlille osallistumisesta. Halukkuutensa edustuspaikan lunastamiseen tulee ilmoittaa pääsihteerille osoitteeseen epo.paasihteeri@gmail.com. Viestissä tulee mainita

– oma nimi

– akateeminen ikä

– puhelinnumero

– onko henkilö ollut aiemmin edustamassa (ei / kyllä, missä?)

– lyhyt perustelu sille, miksi haluaa edustuspaikan

 

Edustajat päätetään Osakunnan kokouksissa tai sähköpostipäätöksellä. Paikat pyritään jakamaan tasaisesti, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus päästä edustamaan vuosijuhlille. Lisätietoa saa pääsihteeriltä osoitteesta epo.paasihteeri@gmail.com .

 

 

Mitä Milloin Ilmoittautuminen päättyy
Österbottniska Nationens 94. vuosijuhla la 7.3. 29.2.
Hämäläis-Osakunnan Hämäläiset pidot la 21.3. kutsuvieraspaikkojen ilmoittautuminen päättyy 16.2., tämän jälkeen ilmoittautuminen viimeistään 1.3.
Varsinaissuomalaisen Osakunnan 114. vuosijuhla la 21.3. 5.3.
Satakuntalaisen Osakunnan 366. vuosijuhla la 28.3. 13.3.
Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen 74. vuosijuhla la 4.4. 28.2.