Liittyminen Osakuntaan

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan varsinaiseksi jäseneksi voit liittyä, jos olet läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa. Muiden korkeakoulujen kuin Helsingin yliopiston opiskelijat voivat puolestaan liittyä ulkojäseniksi, joilla on lähes kaikki samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Pohjalaisuus ei ole kriteerinä jäseneksi liittymiselle, vaan EPOon ovat tervetulleita kaikki pohjalaismieliset. Osakuntaan voit liittyä missä tahansa opintojesi vaiheessa, mihin tahansa aikaan vuodesta.

Liittyminen Osakunnan jäseneksi onnistuu helposti Osakunnan toimistolla päivystysaikaan tai missä tahansa fuksitapahtumassa. Halutessasi sinut lisätään liittymisen yhteydessä Osakunnan sähköpostilistalle, jonka kautta saat tietoa esimerkiksi tulevista tapahtumista. Tarkemmat ohjeet liittymiselle alempana.

Jäsenyys tulee uusia joka lukuvuoden alussa. Uusiminen tapahtuu maksamalla Osakunnan jäsenmaksu ja kirjautumalla jäseneksi toimistolla. Jäsenmaksu on 12 euroa/lukuvuosi.

Osakunnan jäsentyypit

Varsinainen jäsen (Helsingin yliopiston opiskelija)

 • – maksaa jäsenmaksun joka vuosi
  – äänioikeus Osakunnan kokouksissa
  – oikeus tulla valituksi Osakunnan virkoihin ja luottamustoimiin
  – oikeus opiskelijahintaiseen lounaaseen Manalassa (ei jatko-opiskelija) ja muihin ravintolan etuihin
  – voi hakea Osakunnan asuntoa
  – voi lainata kirjoja Pohjalaisen Valtuuskunnan kirjastosta
  – voi hakea Osakunnan stipendiä

Ulkojäsen (muun korkeakoulun kuin Helsingin yliopiston opiskelija)

 • – maksaa jäsenmaksun joka vuosi
  – läsnäolo- ja puheoikeus Osakunnan kokouksissa sekä äänioikeus tietyissä asioissa
  – voidaan valita Osakunnan virkailijaksi tai valmistelevan ja toimeenpanevan toimikunnan tai valiokunnan jäseneksi
  – oikeus opiskelijahintaiseen lounaaseen Manalassa (ei jatko-opiskelija) ja muihin ravintolan etuihin
  – voi hakea Osakunnan asuntoa
  – voi lainata kirjoja Pohjalaisen Valtuuskunnan kirjastosta
  – voi hakea Osakunnan stipendiä

Nuorseniori/seniori

 • – ei maksa osakunnan jäsenmaksua (voi maksaa kannatusjäsenmaksun halutessaan)
  – läsnäolo- ja puheoikeus Osakunnan kokouksissa
  – oikeus osallistua Osakunnan järjestämiin tilaisuuksiin

Kannatusjäsen

 • – maksaa kannatusjäsenmaksun, joka on vähintään jäsenmaksun suuruinen
  – läsnäolo- ja puheoikeus Osakunnan kokouksissa
  – oikeus osallistua Osakunnan järjestämiin tilaisuuksiin

Kunniajäsen

 • – oikeus osallistua Osakunnan järjestämiin tilaisuuksiin

Liittyminen varsinaiseksi jäseneksi tai ulkojäseneksi

Osakuntaan voi liittyä alla olevia ohjeita noudattamalla (samat ohjeet pätevät myös maksaessasi jäsenmaksua seuraavina vuosina). Jos olet jatko-opiskelija, katso myös tarkemmat ohjeet alempaa.

Tapa 1
Maksa toimistolla jäsenmaksu 12 € korttimaksuna tai käteisellä. Jos sinulla on opiskelijakortti, saat tarran heti mukaasi. Jos sinulta puuttuu opiskelijakortti, saat tositteen, jota vastaan saat tarran toimistolta myöhemmin. Edut saat käyttöösi tositteellakin. Jos käytössäsi on vain sähköinen opiskelijakortti, tarran saa erilliseen Osakunnan jäsenkorttiin.

Tapa 2
Maksa jäsenmaksu 12 € EPOn tilille Nordeaan: FI50 1031 3000 7789 07. Käytä viitettä 123 ja pane viestiksi oma nimi + jäsenmaksu. Mikäli verkkopankissasi sekä viitteen että viestin laittaminen ei ole mahdollista, käytäthän viitettä! Tule maksutositteen kanssa Osakunnan toimistolle, niin saat tarran opiskelijakorttiisi tai erilliseen Osakunnan jäsenkorttiin.

Tapa 3 (vain Helsingin yliopiston opiskelijoille)
Maksa jäsenmaksu 12 € samalla, kun maksat muutkin ilmoittautumismaksut. Merkitse ”EPO” ylioppilaskunnan jäsenmaksuun osakuntamaksulle varattuun kohtaan ja tule toimistolle ilmoittautumaan. Ilmoittautumisen yhteydessä näytä kuittaus maksetusta jäsenmaksusta Sisusta (Omat tiedot – maksetut maksut). Silloin saat tarran opiskelijakorttiisi tai erilliseen Osakunnan jäsenkorttiin.

Ilmoittautumaan on siis tultava Osakunnan toimistoon maksutavasta riippumatta. Toimistolla on väkeä varmimmin päivystysaikaan.

Jatko-opiskelijat

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan sääntöjen mukaan (6§ varsinaiset jäsenet ja 14§ ulkojäsenet) hallitus voi hakemuksesta hyväksyä jatko-opiskelijan Osakunnan jäseneksi. Hakeaksesi jäseneksi täytä ohessa oleva jatko-opiskelijan jäsenhakemuslomake, jolla kerätään jäsenhakemuksen perustiedot. Lomakkeen liitteeksi pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen hakemuksen, jossa avataan hakijan taustoja ja hakuperusteita laajemmin.

Jatko-opiskelijan jäsenhakemus

Nuorseniorit ja seniorit

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan sääntöjen mukaan (21§ seniorijäsenet) seniorijäsen on jokainen entinen Osakunnan varsinainen tai ulkojäsen, jonka Osakunnan hallitus on hyväksynyt seniorijäseneksi. Hyväksymistä varten pyydämme täyttämään oheisen lomakkeen.

Seniorijäsenhakemus

Liittyminen kannatusjäseneksi

Osakuntaan voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Kannatusjäsen saa osallistua Osakunnan tapahtumiin ja hänelle tulee myös Ostrobotnia-lehti. Kannatusjäsenten maksu on alkaen 12 euroa. Sen voi maksaa samoin kuin varsinaisen jäsenmaksun, mutta tilille maksettaessa tulee käyttää viitenumeroa 136.