Tule mukaan Ostrobotnian muistitietohankkeeseen!

Tule mukaan Ostrobotnian muistitietohankkeeseen! 

 

Oletko kiinnostunut Ostrobotnia-talon historiasta? Haluatko olla mukana keräämässä ja julkaisemassa taloa ja sen käyttäjiä koskevaa historiatietoja? 

 Pohjalaisten talosäätiö Ostrobotnia (PTO) on yhteistyössä pohjalaisten osakuntien kanssa käynnistänyt taloa koskevan kirja- ja muistitietohankkeen. Hanke koostuu kahdesta osasta: tutkimuksellisesta osiosta ja muistitiedon keräämisestä. Hankkeen lopputulokset julkaistaan sekä kirjana että kaikille avoimella nettisivustolla vuonna 2020. Hanketta koordinoi PTO:n asettama Ostrobotnian historiatoimikunta. Lue hankkeen tarkempi kuvaus viestin lopusta! 

 Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan apua nykyisiltä ja entisiltä pohjalaisten osakuntien jäseniltä. Tarjolla on monenlaisia tehtäviä tekstien muokkaamisesta julkaisukuntoon, haastatteluista, kuva-aineiston keräämisestä ja järjestämisestä, verkkosivuston kehittämisestä, valokuvauksesta, arkistonaineiston läpikäymisestä aina muisteluiltojen järjestämiseen. Osallistuminen hankkeeseen tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta, tehdä työtä yhdessä eri ikäisten pohjalaisten kanssa ja saada arvokasta kokemusta vaikkapa tulevia työtehtäviä varten. PTO on varautunut myöntämään stipendejä vapaaehtoisille, jotka tarttuvat laajempien ja työteliäämpien kokonaisuuksien hoitamiseen. Hankkeen eri työvaiheet ajoittuvat ja jakautuvat välille tammikuu 2019 – marraskuu 2020. 

 Mikäli kiinnostuit hankkeesta ja haluaisit mukaan, lähetä sähköpostia historiatoimikunnan puheenjohtaja Hannu Savolaiselle hra.savolainen@gmail.com 20.12. mennessä. 

 

ystävällisin terveisin,

Hannu Savolainen

 

Tarkempia tietoja hankkeesta: 

 Hankkeen tutkimuksellinen osio sisältää kolme laajaa artikkelia sekä useita lyhyempiä tekstejä, ns. 

kainalojuttuja. Nämä tekstit muodostavat kirjan keskeisen sisällön. Pääartikkelit ovat laajuudeltaan noin 40 

liuskaa. Artikkelit perustuvat monipuoliseen lähdeaineistoon ja ovat otteeltaan historiatieteellisiä. Teoksen julkaisee Edita Publishing Oy. 

 Hankkeen toisen kokonaisuuden muodostaa muistitietohanke ”Minun Ostrobotniani”, jonka tavoitteena on 

koota yhteen ja julkaista mahdollisimman monipuolisesti Ostrobotnia-taloon liittyvää aineistoa. Hankeosio 

koostuu useista toimenpiteistä. 

 Sähköisen alustan (verkkosivusto) kautta kerätään laajasti ja monipuolisesti ihmisten tarinoita, anekdoottejaja kokemuksia Ostrobotniaan liittyen. Kokemuksiaan ovat tervetulleita kertomaan talon organisaatioissa toimineet henkilöt, opiskelijat, työntekijät, asukkaat, ravintolavieraat ja satunnaiset kävijät. Tämän lisäksi kerätään ja digitoidaan taloon liittyvää kuva- ja audiovisuaalista aineistoa, jota on vuosikymmenien aikana kerätty esimerkiksi pohjalaisissa osakunnissa. Myös aiempia taloa sivuavia historiateoksia ja painotuotteita digitoidaan tekijänoikeuksien mahdollistamissa rajoissa. Laajemman keräämisen lisäksi haastatellaan talon organisaatioihin, yrityksiin, sidosryhmiin ja käyttäjiin keskeisesti kuuluvia henkilöitä. 

 

Kerätty aineisto järjestellään, analysoidaan ja toimitetaan julkaisukuntoon. Tarpeen mukaan järjestellään 

PTO:n ja osakuntien talossa sijaitsevaa arkistoaineistoa. Kerättyä aineistoa julkaistaan verkkosivustolla, 

voidaan hyödyntää kirjan kainalojutuissa ja kuvituksessa sekä varsinaisten pääartikkeleiden aineistona. 

Verkkosivustolla julkaistu aineisto on vapaasti käytettävissä open access -periaatteen mukaisesti.