Hae Pohjalaisen Valtuuskunnan virkailijaksi!

Pohjalaiset, PV etsii virkailijoita!

 

PV huolehtii pohjalaisten osakuntien yhteisistä asioista, käsittelee osakuntatiloihin liittyviä asioita sekä järjestää yhteisiä tapahtumia. Pohjalainen Valtuuskunta hakee virkailijoita vuodelle 2019. Seuraavat virat kaipaavat innokkaita tekijöitä:

Sihteeri

Valtuuskunnan sihteeri pitää pöytäkirjaa valtuuskunnan kokouksissa sekä vastaa Valtuuskunnan kirjeenvaihdosta. Vuonna 2019 pöytäkirjakielenä tullee olemaan suomi, joten hyvä suomen kielen hallinta on eduksi tehtävän hoidossa.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja maksaa Valtuuskunnan laskut sekä tekee Valtuuskunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Emäntä

Emäntä kestittää pohjalaisia mm. virkailijanvaihtokaronkassa, vappusitseillä ja joulupäivällisillä. Lisäksi emännän tehtävänä on pitää huolta keittiöstä yhdessä osakuntien emäntien kanssa.

Ostro-lehden päätoimittaja

Päätoimittaja vastaa Ostro-lehden tekemisestä. Ostrosta toivotaan jatkossa sähköistä julkaisua, joten kehitysideat tässä suhteessa ovat arvokkaita julkaisullisen silmän lisäksi.

ATK-vastaava

ATK-vastaava pitää huolen, että tekniikka toimii, ja kun ei toimi, reagoi. ATK-vastaava ylläpitää sähköpostilistaa sekä vastaa PV:n verkkosivuista ja nettiyhteyksistä.

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava huolehtii PV:n sisäisestä tiedotuksesta, PV:n verkkosivujen sisällöstä sekä PV:n asioiden tiedottamisesta pohjalaisten osakuntien jäsenille.

Galleristi

Galleristi tehtävänä on huolehtia Pohjalaisesta Galleriasta, eli pitää huolta taideteoksista, tiedottaa käytännön asioista sekä erilaisia organisointitehtäviä. Tehtävään toivotaan taidetta arvostavaa henkilöä.

Kirjastovastaava

Kirjastovastaava vastaa kirjaston toiminnasta ja kirjahankinnoista yhdessä Valtuuskunnan kirjastotoimikunnan kanssa.

Arkistonhoitaja

Arkistonhoitaja huolehtii Pohjalaisen Valtuuskunnan jo olemassa olevasta arkistosta sekä tärkeiden asioiden arkistoimisesta.

Ympäristövastaava

Ympäristövastaavan tehtävänä on huolehtia siitä, että Valtuuskunta ja osakunnat kiinnittävät toiminnassaan huomiota myös ympäristöön ja ehdottaa parannuskeinoja nykyisiin toimintatapoihin.

Pohjalainen Valtuuskunta kokoustaa noin joka kolmas viikko lukukausien aikana. Virkailijoiden toivotaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin.

Lisätietoja tehtävistä ja Valtuuskunnan toiminnasta saa keneltä tahansa kuraattoreista sekä Valtuuskunnan nykyisiltä virkailijoilta (yhteystiedot sivulla http://pv.osakunta.fi/fi/virkailijat/). Hakemukset tulee lähettää PPO:n kuraattorille osoitteeseen ppo-q@helsinki.fi viimeistään 15.1.2019. Hakemuksia toivotaan kaikkien kolmen pohjalaisen osakunnan jäseniltä.

Ystävällisin terveisin

Terhi Korpi

Kuraattori
Etelä-Pohjalainen Osakunta